ANWAR CONGO – FRONTSTAGE OG BACKSTAGE

generalpicks-27
I dansk arbejder man ofte med at lave karakteristikker af litterære figurer. Sådanne karakteristikker er også relevante og oplagte at arbejde med i film, både når der er tale om spillefilm og dokumentarfilm. Man kan for eksempel holde øje med, hvordan en person fremstilles (og fremstiller sig selv), når det gælder vedkommendes personlighedstræk, værdier, status, sprog, vaner, reaktionsmønstre, selvforståelse og relationer til andre karakterer. Og så bør man også lægge mærke til, om historien er fortalt på en sådan måde, at personen gennemgår en udvikling undervejs. Forandrer vedkommende sig – og hvordan?
 
I forbindelse med dokumentarfilm kan det være interessant at undersøge, om der er forskel på, hvordan en person optræder frontstage og backstage. Begreberne stammer fra den canadiske sociolog Erving Goffman, som blandt andet interesserede sig for, hvordan vi som mennesker agerer i forskellige situationer. Med frontstage henviser Goffman til, hvordan vi optræder, når vi er sammen med andre og påtager os den rolle, der forventes af os. Vi lever så at sige op til de normer og forventninger, der tilhører situationen, og vi er meget bevidste om, hvordan vi fremtræder for andre. Når vi til gengæld er backstage kan vi i højere grad slappe af og være os selv, her er vi private og skal ikke leve op til noget. Der vil eksempelvis være stor forskel på, hvordan man som elev agerer, når man er til eksamen (frontstage) og når man bagefter kommer hjem til sig selv (backstage).
 
Goffman bruger også begrebet facework, der tilsvarende har at gøre med, hvordan vi som individer optræder i sociale situationer. Facework henviser til, hvordan vi i sociale sammenhænge indirekte arbejder sammen med hinanden om at opretholde en given situation via forskellige høflighedsprincipper. Gennem facework forsøger vi at sikre både vores eget face og andres face (’facesaving’). Dette gør vi for at undgå at tabe ansigt.
 
Opgave:
Nøglepersonen i The Act of Killing er Anwar Congo. Undersøg hvordan han bliver fremstillet i filmen – og hvordan han iscenesætter sig selv. Udvælg forskellige centrale scener fra filmen, som du fordyber dig i og som kan dokumentere dine pointer. Gennemgår han en udvikling/forandring i løbet af filmen? I enkeltscener kan du blandt andet se på:

 
  • Hvordan forholder Anwar Congo sig til sin fortid i scenen?
  • Indgår Anwar Congo i interaktion med andre personer? Hvordan forholder de sig til ham – og han til dem?
  • Hvordan filmes han – og med hvilket formål? Undersøg for eksempel beskæringen, kameraperspektivet og eventuelle kamerabevægelser.
  • Oplever vi Anwar Congo frontstage eller backstage i scenen?
  • Hvordan er Anwar Congos facework? Forsøger han at undgå ansigtstab (’face-saving’) eller oplever vi på noget tidspunkt, at hans facade krakelerer? Hvad er effekten?

 

 

Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium