ANWAR CONGOS FYSISKE REAKTION I SLUTNINGEN AF FILMEN

generalpicks-84
I slutningen af The Act of Killing vender Anwar Congo tilbage til taget af den bygning, hvor han slog massevis af mennesker ihjel og udviklede den effektive kvælningsmetode med metaltråd. I starten af filmen ser vi ham her stolt demonstrere drabsmetoden, og han laver også en lille dans på taget. Da han sidst i filmen vender tilbage er stemningen skiftet, og forinden den karakteristiske fysiske reaktion, udtaler Anwar følgende:

 
 
 

”Jeg ved, det var forkert – men jeg var nødt til at gøre det.”

 
 
 

Opgave:

  • Se slutscenen nedenfor og læs Ditte Marie Munch-Hansens artikel ”At slå ihjel og føle afsky”.
    Læs artiklen her.
  • Gør rede for filosoffen Hannah Arendts begreber ”animalsk medlidenhed” og ”æstetisk afsky” som de fremstilles i artiklen og forklar forskellen på dem.
  • Analysér på denne baggrund Ditte Marie Munch-Hansens argumentation for, at kropslige reaktioner godt kan være udtryk for en moralsk konflikt.
  • Gør rede for Martha Nussbaums advarsel mod afsky i forbindelse med moralske domme og diskutér den i relation til filmens fremstilling af Anwar Congo som menneske. Hvad er pointen i at ”forstå” mennesker, der handler umenneskeligt – fx bødler – som andet end monstre? Er hans reaktion til slut udtryk for anger?
  • Overvej din egen reaktion på filmen i forhold til Munch-Hansens pointe om forskellige fortolkninger af Anwars fysiske reaktion.

 

 

Læs mere om Hannah ArendtGyldendals Store Danske.

 

Læs mere om Martha NussbaumGyldendals Store Danske.
 
 

 
 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole