DRAMATISEREDE ERINDRINGER

TheActOfKilling (7 of 56)
EN (SELV)ISCENESÆTTELSE I FORSKELLIGE FILMGENRER

 

Selve ordet genre betyder ’slægt’ eller ’art’, og det er en betegnelse, man bruger om tekster inden for alle kunstarter for at angive, hvilken slags tekst, der er tale om. Både inden for litteratur og film opereres med mange forskellige genrer. Helt overordnet skelner man mellem, om en tekst eller en film hører til storgenrerne fakta (altså at den er forankret i virkeligheden) eller fiktion (at den forholder sig frit til virkeligheden) – eller om den måske er en blandingsform, der både trækker på fakta- og fiktionsformer.
 
Inden for både fakta og fiktion vil der kunne opregnes en stribe forskellige genrer. Hvis vi holder os til filmens verden, er grundlæggende faktagenrer eksempelvis nyheder og dokumentarer, mens fiktionsgenrer kan være komedie, gyserfilm og western. Hvilken genre en film tilhører, bestemmes af de form- og indholdsmæssige træk, der benyttes.
 
Her kommer et eksempel til illustration: Vi kan genkende genren ‘western’ ud fra et bestemt persongalleri, der går igen fra western til western (cowboys, en sherif, indianere), brugen af bestemte locations (midtvesten i USA, typisk ødemarken og små præriebyer med alt fra saloons til guldminer), genkendelige rekvisitter (en sherifstjerne, cowboyhatte, whiskyflasker, heste), et særligt filmsprog (supertotaler af storladne landskaber, den ensomme helt der rider bort i solnedgangens modlys), en særlig tematik (lovløshed, mødet mellem civilisation og natur).
 
I The Act of Killing spiller film og forskellige filmgenrer en stor rolle i forbrydernes liv, hvilket særligt kommer til udtryk, når de på film får lov til at genopføre deres forskellige versioner af og erindringer om folketmordet. Her kommer deres inspiration fra den amerikanske filmtradition tydeligt til udtryk – de vælger eksempelvis at gendramatisere folkemordene via genrer som gangsterfilm, musical og western.
 
Opgave:

  • Se scenerne nedenfor, hvor de medvirkende iscenesætter sig selv i forskellige filmgenrer. Beskriv kort, hvilke historier, der fortælles i scenerne.
  • På hvilken måde bruges de forskellige genrer? Se for eksempel på valg af location, scenografi, beklædning og rekvisitter.
  • Undersøg filmsproget i scenerne. Se for eksempel på belysningen, farverne, beskæringerne, kameraperspektivet og kamerabevægelserne.
  • Hvad kan grunden være til, at de netop vælger fiktion og disse genrer? Hvilke roller indtager de? Og hvordan bruger de genrer til at iscenesætte sig selv?
  • Sammenfat: Hvilken version af historien om folkedrabet vil de gerne fortælle med deres dramatisering og iscenesættelse?

 

 

 

 
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium