FORSONING, FOLKERET ELLER DEN STÆRKES RET

generalpicks-79
FORSONING

 

Se scenen nedenfor, hvor Anwar Congo fisker sammen med sin ven og medbøddel Adi Zulkardry. Zulkardry taler for, at ”regeringen skulle undskylde”. I Sydafrika oprettede man efter mere end fire årtiers apartheid Sandheds- og Forsoningskommissionen, der skulle hjælpe landet over traumet.

Læs derefter Kirsten Pruzan Mikkelsens bogomtale ”Tilgivelse men ikke glemsel”. Bogomtalen kan læses her.

 

Opgave:

  • Beskriv Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde.
  • Sammenlign situationen i Sydafrika efter Apartheid med situationen i Indonesien. Diskutér forskellen på begreberne glemsel og tilgivelse.

 

 

FOLKERET ELLER DEN STÆRKES RET

 

Se scenen nederst på siden, hvor Joshua Oppenheimer interviewer Adi Zulkardry, og skriv Adis udtalelser ned.
 

I Platons ”Staten” diskuterer Sokrates begrebet retfærdighed med sofisten Trasymachos. Sidstnævnte hævder, at det retfærdige er det, der er til den stærkes fordel – med andre ord er der tale om et relativistisk begreb. Herimod definerer Platon Sokrates’ det retfærdige som en uforanderlig idé – en harmoni mellem sjælens tre dele (fornuft, handlekraft og begær), groft sagt styret af fornuften. På samme måde er samfundet retfærdigt, hvis enhver kender, udfylder og er tilfreds med sin plads, og hvis de vise (filosofferne) regerer.

 

En anden interessant filosof i sammenhængen er Friedrich Nietzsche (1844-1900) og hans ideal om overmennesket, der er i stand til at sætte sine egne værdier. Nietzsches filosofi var i høj grad et opgør med kristendommen og dens dualisme, hvor det himmelske blev vurderet langt højere end det jordiske – omtrent som med Platons idélære.

 

Opgave:

  • Hvad er Geneve-konventionerne og hvordan håndhæves disse? Find fx oplysninger her.
  • Gør rede for Adi Zulkardrys argumentation og relater den til hhv. Trasymachos’ og Sokrates’ retfærdighedsdefinition.
  • Diskutér ligeledes ytringen i relation til Nietzsches begreb om overmennesket og hvorvidt Adi Zulkardry kan kaldes en vinder. Hvordan fremstilles han generelt i filmen? Hvordan retfærdiggør han drabene over for sig selv og Anwar Congo?
  • I John Roosa og Joshua Oppenheimers beskrivelse af folkedrabet i 1965-66 fremhæves det, at vestlige regeringer hjalp til med folkedrabet som led i kampen mod kommunisme. Diskutér på baggrund af dette Adi Zulkardrys underforståede anklager mod USA. Er retfærdighed andet og mere end den stærkes ret?

 

Læs mere om ThrasymachosGyldendals Store Danske.

 

Læs mere om overmennesketGyldendals Store Danske.
 
 

 

 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole