FORSTÅELSE OG FREMMEDGØRELSE – BAGGRUND OG METODE

generalpicks-65
INDONESIENS KILLING FIELDS

 

Læs Lars Movins interviewartikel ”Indonesiens Killing Fields” med instruktøren Joshua Oppenheimer.
Artiklen kan læses her.
 

Opgave:

  • Hvordan forholdt Vesten/USA sig i sin tid til nyheden om forholdene i Indonesien?
  • Hvilke etiske faremomenter kan det rumme at udnævne en gruppe af mennesker til ”samfundsfjender”?
  • Hvilken væsentlig forskel ved Indonesien fremhæves i artiklen i forhold til andre grusomme massakrer/brutale regimer?
  • Diskutér: Hvis mennesker som Anwar Congo ikke fødes onde, hvad kan så være årsagerne til deres handlinger?

 
 
generalpicks-18
JOSHUA OPPENHEIMERS METODE

 

Se filmens startscene – både optakten til optagelserne ved vandfaldet og Anwar Congo og Hermans første ”casting”, hvor de gennemspiller en hurtig bøddel-offer-scene med kvinder og børn – og genopførelsen af massakren på landsbyen Kampung Kolam i klippene nedenfor.

 

Opgave:

  • Gør rede for det særlige ved Joshua Oppenheimers filmiske metode.
  • Kan der være etiske problemer forbundet med metoden? Gør rede for kritikken af og forsvaret for filmen i artiklen ”Dansk oscar-film beskyldes for at være »amoralsk og smagløs«” af Kristian Lindberg og diskuter pointerne. Læs artiklen her.

 
 

 

 

 
 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole