HATE SPEECH I THE ACT OF KILLING

Hate speech (hadefuld tale) er en måde, hvorpå man gennem sprog kan fremstille andre mennesker, eller grupper af mennesker, som værende mindre værd. Ved at italesætte dem sådan bruger man sproget krænkende. I flere lande er der lovgivning imod hate speech. I The Act of Killing er der scener, hvor forskellige grupper omtales nedsættende og hadefuldt – særligt kinesere, kommunister og kvinder.
 
Opgave:

  • Se talen, som lederen af Pancasila Youth, Yapto Soerjosoemarno, holder i klippet nedenfor, og skriv den ned.
  • Undersøg og diskuter hans argumentation, hans brug af hadefuld tale, samt de retoriske virkemidler, han benytter i talen.

 

 
Opgave:

  • Se nedenstående scene, hvor Yapto Soerjosoemarno spiller golf og blandt andet taler om demokrati.
  • Undersøg og diskutér hans argumentation, hans brug af hadefuld tale, samt de retoriske virkemidler i denne scene.

 

 
Opgave:

  • Se scenen nedenfor, hvor Safit Paradede, Anwar Congo og Adi Zulkadry kører i bil og taler om “Crush the Chinese“-kampagnen i 1966.
  • Kan deres samtale siges at indeholde hadefuld tale? Hvordan?

 

 
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium