METODE: KILDEKRITIK

generalpicks-38
KILDEKRITISK ANALYSE AF THE ACT OF KILLING

 

Et centralt aspekt af historiefaget er den kildekritiske analyse af de tekster, man arbejder med. Til analyse af kildetekster vil man oftest arbejde ud fra spørgsmål som de følgende:

 
 • Hvad er det for en kildetype (fx lovtekst, brev, tale, historieskrivning, interview, film)?
 • Hvem er kildens afsender?
 • Hvornår er kilden produceret (er den produceret samtidig med de beskrevne begivenheder)?
 • Er det en første- eller andenhåndsberetning? (dvs. har forfatteren selv overværet det, som han beskriver, eller har han det på anden hånd)?
 • Hvem er modtageren?
 • Hvad står der i kilden? Opdel evt. i hovedpunkter og find det væsentlige (vær loyal).
 • Hvad er forfatterens mål med kilden?
 • Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? (Vær kritisk)
 • Hvilke historiske begivenheder (hvis kilden anvendes som beretning) eller tilstande (hvis kilden anvendes som levn) kan kilden belyse? Og hvad fortæller kilden om det emne, der arbejdes med?

 

 

Opgave:

 • Underkast The Act of Killing traditionel kildekritik. Hvad kan filmen sige noget om? Det er vigtigt at overveje, om filmen siger noget om folkemordene i Indonesien eller om den siger noget om instruktørens/producenternes syn på folkemordene i Indonesien?
 • Overvej hvor filmens sympati ligger: Hvem er de gode, og hvem er de onde? Og er det overhovedet så simpelt?
 • Saml op på arbejdsspørgsmålene om tiden op til Indonesiens selvstændighed. Hvilke udviklinger i filmen kan spores tilbage i tiden? Se nærmere på eksempelvis filmens fremstilling i forhold til tidligere. Hvilke forskelle og ligheder ser vi?
 • I klippet nedenfor fra The Act of Killing ser vi optagelsen fra indonesisk national-tv, hvor eksbødlen Anwar Congo og co. bliver interviewet. Forsøg at lave kildekritik på optagelserne isoleret set.

 

 

FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE MED KILDEKRITIK

 

 
 
Af Mikkel Randløv, historielærer på Nørre Gymnasium