KOMMUNIKATIONSANALYSE

generalpicks-7
At kommunikere betyder ifølger Den Danske Ordbog at “udveksle informationer, budskaber og meddelelser”. Når man skal lave en kommunikationsanalyse, har man derfor fokus på, hvordan kommunikationen kan deles op i tre grundlæggende bestanddele: hvem (afsender), der siger hvad (meddelse/budskab) til hvem (modtager). Denne analyse kan opstilles grafisk som en såkaldt kommunkationsmodel:
 
 
graf_7
 
Opgave:
Lav en kommunikationsanalyse af The Act of Killing. De grundlæggende spørgsmål, du skal stille, er:

 
  • Hvem er afsenderen, og hvad er afsenderens intention?
  • Hvad vil afsenderen fortælle (hvad er meddelelsen)?
  • Hvem er modtageren, og hvilke interesser har modtageren i meddelelsen?
  • Overvej, om der kan være flere afsendere på spil i filmen. Eksempelvis laver eksbødlerne også en film – i filmen. Hvad er deres interesser og intentioner med de film, de laver? Og hvilket budskab har filmene? Hvem er modtagere af disse film?

 

 

JOSHUA OPPENHEIMER OG VOLTAIRE-CITATET

 

Vi ser ikke instruktøren Joshua Oppenheimer i filmen. Vi fornemmer dog indimellem hans tilstedeværelse, blandt andet når de medvirkende tiltaler ham og når han stiller dem spørgsmål, som er hørbare på lydsiden.
 
Opgave:

  • Notér de spørgsmål, som du hører Joshua Oppenheimer stille.
  • Karakterisér spørgsmålene og vurdér, hvad de fortæller om instruktørens holdning og hensigt med filmen.
  • Undersøg nedenstående citat af François de Voltaire, som instruktøren har valgt skal indlede hele filmen. Hvad vil Oppenheimer fortælle med disse ord og deres placering i filmens start? Læs mere om Voltaire på filosofisiden Voltaire.

 

”Det er forbudt at dræbe.
Derfor straffes alle mordere,
med mindre de dræber i stort antal
og til lyden af trompeter.”
- Voltaire

 
 
 

TheActOfKilling (56 of 56)
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium