LINKS OG LITTERATUR

generalpicks-9
DANSKFAGLIG LITTERATUR

 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist (Gyldendal 2010): Krydsfelt

 

Heri om:
Sproghandlinger (s. 246-250)
Hadefuld tale (s. 252)
Argumentation (s. 253-257)
Retoriske appelformer (s. 258-259)
Fakta og fiktion (s. 286-288)

 
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium