ØKONOMI OG DEMOKRATI


 
Herman Koto, Anwar Congos medhjælper og trofaste støtte beslutter at gå ind i politik. Se scenen og læs Henrik Hoffmann-Hansens interviewartikel ”Rune Lykkeberg: ”Vores samfund er egentlig ikke demokratisk”.
Artiklen kan læses her.

 
Opgave: 

  • Hvilket billede tegner The Act of Killing generelt af Indonesiens magthavere og landets folkestyre?
  • Hvordan definerer Rune Lykkeberg demokratiet? Er du enig?
  • Forklar forskellen på direkte og repræsentativt demokrati og begreberne ”aristokratisk” og ”monarkisk” i sammenhængen. Var og er der tale om samme blanding i Indonesien?
  • Redegør for de to forskellige frihedsformer – personlig og politisk – og anvend begreberne til at beskrive situationen i Indonesien som den fremstilles i filmen – både under udrensningerne af statens fjender og nu.
  • Diskutér relevansen af ”udgangspunktet for den demokratiske idé” – at ”alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder” i relation til situationen i Indonesien og Lykkebergs holdning til idealet.

 

 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole