RETORISKE APPELFORMER

TheActOfKilling (19 of 56)
Retorik handler om, hvordan kommunikation fungerer og virker – både i tale og på skrift. En enkel retorisk analyse kan afdække de retoriske appelformer, det vil sige udpege og undersøge nogle af de virkemidler, der bruges i kommunikationen. Tre appelformer er centrale i den klassiske retorik, nemlig etos, logos og patos:

 
 
 
  • Etos handler om afsenderens troværdighed og autoritet. Når man benytter etos lægger man derfor vægt på at understrege, at afsenderen er en person, som man kan regne med, som man bør have respekt for, som har erfaring, er dygtig på sit felt eller lignende.
  • Logos handler om at kommunikere ved hjælp af fakta og derigennem appellere til modtagerens fornuft. Denne appelform vil derfor overbevise gennem fremlæggelse af kendsgerninger, tal og logiske slutninger.
  • Patos handler om at appellere til modtagerens følelser. Det kan både være følelser som er angstskabende (man skræmmer) og/eller er harmonisøgende (man er positiv og optimistisk). I en kommunikation som benytter patos vil man sørge for at fange modtageren ind ved at styre uden om logikken og gå efter hjertet.

 

Det retoriske pentagram er en model over elementerne i en kommunikationssituation: Afsender, emne, modtager, omstændigheder og sprog. Det retoriske pentagram kan bruges til at analysere og vurdere kommunikation, da modellen udpeger og forbinder de fem centrale områder i kommunikationen: Afsenderen og dennes intention, emnet/budskabet, som kommunikationen omhandler, modtageren som afsenderen ønsker at rette sin henvendelse til, sproget, som emnet/budskabet er formidlet i, og endelig den situation/de særlige omstændigheder som kommunikationen foregår i og knytter sig til. Men pentagrammet kan også bruges hvis man selv vil kommunikere hensigtsmæssigt: Har man taget højde for omstændighederne? Har man tilrettelagt sin emnebehandling med den rigtige modtager(gruppe) for øje? Har man sprogligt henvendt sig  til målgruppen, så de kan forstå budskabet?
 
 
graf_6
 

I The Act of Killing ser vi uddrag af to taler; en tale, som holdes af Indonesiens vicepræsident Jusuf Kalla, samt en tale af Yapto Soerjosoemarno, lederen af Pancasila Youth, der er Indonesiens største paramilitære organisation.
 
Opgave:

  • Se enten Jusuf Kallas eller Yapto Soerjosoemarnos tale i klippene nedenfor og skriv talen ned.
  • Analyser talen ud fra det retoriske pentagram.
  • Gå videre med en analyse af brugen af retoriske appelformer og argumentation.

 

 

 
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium