THE ACT OF KILLING SOM METAFILM

TheActOfKilling (17 of 56)
Man kan bruge forstavelsen ‘meta-’ i forbindelse med tekster, som eksempelvis film og litteratur. Dermed henviser man til, at teksterne handler om sig selv, de kan for eksempel tematisere deres egen tilblivelsesproces. En metafilm er altså ikke ’bare’ en film, den handler også i et eller andet omfang om film.
 
The Act of Killing har en række metaelementer, hvor de medvirkende taler om film, filmskuespillere, biografkultur og filmgenrer, hvor de indspiller film og diskuterer, hvor de har fået inspiration til deres mordmetoder fra. Desuden er der scener, hvor de selv sidder og ser på deres egne filmoptagelser og for eksempel optræder på nationalt tv. Filmverdenen er altså et vigtigt omdrejningspunkt i dokumentarfilmen.
 
Opgave:

  • Undersøg, hvilken rolle den amerikanske filmkultur (eksempelvis amerikanske skuespillere og genrer) spiller for de medvirkende. Hvad siger de selv om påvirkningen og inspirationen fra filmens verden? Find konkrete eksempler og diskutér, om film har haft indflydelse på, at de har begået mord.
  • Se scenen nedenfor, hvor Anwar Congo er på nationalt tv i programmet Særlig Dialog. Hvordan italesættes fortiden i tv-programmet, og med hvilke virkemidler? Hvilken funktion har de optagelser, vi ser fra kontrolrummet?

 

 
 
Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium