VÆRKANALYSE

generalpicks-38
I danskfaget hører det til kernestoffet, at man skal arbejde med værkanalyse – og et af de værker, man skal analysere, skal være ”et værk i form at et større afrundet medieprodukt”. The Act of Killing kan gribes an som et sådant større, afrundet medieprodukt, hvis man fordyber sig i det og går analytisk til værks på flere fronter. Det kan for eksempel være ved at undersøge filmens forløb, dens personfremstilling, miljøtegning, brug af filmiske virkemidler, valg af vinkling, konfliktstof og tematik, samt dens målgruppe.

 

Opgave:
Lav værkanalyse af The Act of Killing. Se filmen – og tag notater undervejs!

 
  • Undersøg filmens forløb nærmere: Prøv at sætte den i relation til berettermodellens faser – og diskutér, hvad effekten er af netop denne opbygning. Du kan læse mere om berettermodellen på mediefagssiden her.
  • Der er flere forskellige fortællespor i filmen, som krydser hinanden. Blandt andet et hvor vi følger tilblivelsen af eksbødlernes forskellige film, et hvor vi især har fokus på Anwar Congo og den proces, han gennemløber i forbindelse med filmprocessen, og også et mere nutidigt spor, hvor vi blandt andet følger den paramilitære gruppe Pancasila Youth, flere højtplacerede personer, der fortæller om deres bedrifter i fortiden og optagelser fra det nationale tv. Diskutér hvilke historier, disse spor hver især fortæller. Hvad tror I, at formålet med at følge flere spor i filmen er?
  • Lav personlighedskarakteristikker af de vigtigste personer i filmen, for eksempel Anwar Congo, Herman Koto, Yapto Soerjosoemarno og Adi Zulkadry. Hvordan fremstilles de i filmen – og hvordan vil de gerne fremstille dem selv? Hvad er deres interesser og mål, og hvilke værdier har de? Gennemgår de en udvikling/forandring i løbet af filmen?
  • Undersøg, hvilke steder og miljøer, filmen udspiller sig i. Hvilke betydninger er der knyttet til dem?
  • Lav en sammenfatning af, hvilke filmiske virkemidler, der er fremtrædende i filmen. Kom med konkrete henvisninger til passager i filmen. Hvad er virkemidlernes effekt?
  • Instruktøren har valgt at have fokus på bødlerne og ikke ofrene. Hvad opnår han ved dette valg? Og hvilken betydning har det, at vi kun mere indirekte får ofrenes fortællinger?
  • Hvilket konfliktstof og hvilke temaer behandles i filmen? Hvad er filmens budskab og hensigt?
  • Hvem vil I mene er filmens målgruppe? Hvorfor?

 
 

Af Mimi Olsen, dansklærer på Hvidovre Gymnasium