VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN

Hent og udskriv en samlet version af det historiefaglige materiale her:

 

 

 

I historieundervisning kan arbejdet med dokumentarfilmen The Act of Killing og historiematerialet på denne side trække linjer fra kolonisering og imperialisme til nutiden, med Indonesien som eksempel. Når vi beskæftiger os med Indonesien, er det oplagt at arbejde med national identitet som fænomen, og relationen til afkolonisering. Desuden giver Indonesiens historie perspektiv på ideologiernes kamp i relation til landets skiftende plads under den kolde krig. Hollændernes tilstedeværelse ændrede karakter, og visse strømninger kan ses i relation til 1930′erne i form af en slags nationalsocialisme og racetænkning i hollandsk variant. Desuden berører materialet nogle af de socialistiske tanker, der især blev vigtige efter uafhængigheden i Indonesien. Det er oplagt at supplere med dyberegående arbejde med ideologier som socialisme/kommunisme, nationalsocialisme og nationalisme. I et kortere forløb kan The Act of Killing og materialet anvendes til metodediskussioner og –overvejelser i relation til filmen og filmmediet generelt.

 

 

Af Mikkel Randløv, historielærer på Nørre Gymnasium