VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN

Hent og udskriv en samlet version af det mediefaglige materiale her:

 

 

 

Det mediefaglige undervisningsmateriale til filmen er udarbejdet således, at eleverne i arbejdet med filmen i størst muligt omfang motiveres til at bruge og træne mediefaglige begreber.

 

I mediefagsfanens introducerende afsnit til The Act of Killing kategoriseres filmen i henhold til filmteoretikeren Bill Nichols’ typologi for dokumentarfilm, og genren sættes ind i en historisk og indholdsmæssig kontekst. Der er arbejdet med basal analyse af filmsproget, hvor de visuelle og auditive virkemidler skal identificeres og forklares i relation til deres betydning for publikums forståelse af filmen. På siden om genrer kategoriseres filmen, idet genrekonventioner og væsentlige genremarkører med udgangspunkt i tematik, setting, ikonografi og stil gennemgås. Herefter følger siden om dramaturgiske modeller, der tager udgangspunkt i filmens overordnede form, da filmen som stilhybrid kan tænkes ind i flere dramaturgiske og narrative modeller. Afsnittet uddybes med en gennemgang af forskellige dramaturgiske greb, som afsenderen anvender for at skabe drama, spænding og sammenhæng i historien.

 

Alle afsnit er forsynet med opgaver, der har til formål at træne elevernes opmærksomhed i relation til de gennemgåede begreber, idet opgaverne både er baserede på specifikke nedslag i filmens handling og overordnede betragtninger over det samlede værk. Materialet er ikke udarbejdet med henblik på en kronologisk gennemgang, men de enkelte afsnit er tænkt til at kunne tjene som inspiration for videre arbejde med de enkelte elementer, afhængig af elevernes niveau og det faglige forløbs indhold.

 
 

Af Morten Skourup, mediefagslærer på Ørestad Gymnasium