VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN

Hent og udskriv en samlet version af det filosofifaglige materiale her:

 

 

 

De forskellige opgaver og arbejdsspørgsmål er grupperet i tematiske afsnit og lægger fx op til fremlægning i matrixgrupper med efterfølgende opsamlingsdiskussion. I kraft af variation i omfang og sværhedsgrad er der også mulighed for undervisningsdifferentiering.

 

De enkelte elementer og afsnit kan også benyttes hver for sig, hvis filmen anvendes som introduktion til et eller flere områder. Der er indsat links til lettere introduktionstekster blandt andet i forhold til tænkere, der måske ikke umiddelbart er led i pensum. Det er naturligvis formålstjenstligt at inddrage yderligere materiale.

 

Opgaverne er i langt de fleste tilfælde direkte forankrede i én eller flere scener. Undtaget er afsnittet Pligt- og nytteetik, der både kan bruges indledningsvist og afrundende.

 

 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole