VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN

Hent og udskriv en samlet version af det psykologifaglige materiale her:

 

 

 

De forskellige indgange til The Act of Killing i psykologi lægger sig op ad temaet ‘Ondskabens Psykologi’, som mange klasser læser i forbindelse med psykologiundervisningen. Der er i materialet lagt op til et antal fokuspunkter, som et sådant tema har, for eksempelvis gerningsmænd, ondskab og moralsk frakobling. Der er for hver indgang en kort teoretisk introduktion, som kan anvendes alene eller i forlængelse af gennemgået stof.

 

Filmen kan opfattes som en form for feltarbejde, hvor instruktøren Joshua Oppenheimer gennem sit mangeårige arbejde med morderne har haft mulighed for at dokumentere deres egen fortælling, og den faktuelle del af filmen er nok den mest relevante for psykologiundervisningen. Dokumentariske afsnit af filmen med gerningsmændenes udsagn kan anvendes som casemateriale, hvor man, ud over at diskutere indholdet i diverse udsagn, kan overveje kildernes ‘troværdighed’ og selvopfattelse.

 

Det er helt enestående at få adgang til folkemorderes egen beskrivelse af deres onde handlinger, samt deres motiver for dem. Det kan være relevant at overveje, hvordan de mere faktuelle dele af filmen væves sammen med ‘fiktion’, og hvad disse fiktive afsnit måske kan sige om mordernes gerninger i sin tid, samt selvfølgelig deres egne forestillinger om sig selv og deres rolle i folkemordet. På den måde kan undervisningen med denne film berøre en vigtig og interessant diskussion omkring fakta og fiktion. Her kan indgangen omkring narrativer og de psykologiske mekanismer, der sættes i gang når vi engagerer os i historier, være en naturlig del af en sådan diskussion. Dette kan eksempelvis lægge op til overvejelser omkring, hvordan narrativer konstrueres af gerningsmændene i The Act of Killing som en del af deres selvforståelse, samt en diskussion af, hvordan vi som tilskuere til filmen reagerer på disse fortællinger og hvorfor.

 

Ofrene får meget lidt plads i The Act of Killing, men der er en gribende fortælling fra et offer i filmen. Indgangen Ofre giver mulighed for at supplere filmens materiale med en film, der dokumenterer psykiske og sociale konsekvenser af vold og mangeårig udelukkelse fra samfundet set ud fra fire familiers historier.
 
Det vil være oplagt, at filmen og de mange materialer her på filmens side lægger op til mindre eller større tværfaglige projekter med psykologi.
 
 
Af Jette Hannibal, psykologilærer på Nørre Gymnasium